Homelogo-ta

Masjid Kotagede

images (16).jpeg
MASJID memegang peranan penting di masa lampau. Fungsinya tidak hanya sebagai tempat penyebaran agama islam atau sekadar menunaikan kewajibansebagai muslim.Masj