Homelogo-ta

Festival Sastra Yogyakarta Fsy 2023

sebi.jpeg
YOGYA, Jogjaaja.com - Gelaran Puncak Festival Sastra Yogyakarta (FSY) 2023 resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Aman Yuriadijaya di Balai Bahasa